Om munvård för äldre personer

Äldre har svårare att behålla en god munhälsa. Förekomsten av tandsjukdomar ökar med åldern. Det beror bland annat på att salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar.

Äldre personer har fler fyllningar och tandersättningar och behöver därför mer egenvårdsinsatser för att behålla munnen frisk. Risken för ohälsa i munnen ökar när salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar. En hög konsumtion av läkemedel bidrar till nedsatt salivproduktion. Svårigheter att sköta tänderna ökar på grund av annan sjuklighet och funktionsnedsättningar. Kontakten med tandvården riskerar att minska vilket ställer högre krav på att munhälsan uppmärksammas vid annan vård och omsorgskontakt.

Försämrad motorik kan göra det svårt för många äldre personer att på egen hand klara av sin munhygien. Det leder till att bakteriebeläggningar på tänderna blir kvar vilket leder till tandköttsinflammation som i sin tur ökar risken för tandlossning.

Riskfaktorer för äldres munhälsa är bland annat:

  • minskad salivavsöndring
  • läkemedel
  • ökning av bakterier som ger karies och tandköttsinflammation
  • tunnare slemhinnor som ökar risken för svampinfektion
  • lagade tandytor där bakterier kan fastna.

Åtgärder som minskar risk för ohälsa i munnen:

  • Bibehållen tandvårdskontakt.
  • God egenvård.
  • Riskbedömning av munhälsa inom vård och omsorg.
  • Samverkan mellan tandvården och vård och omsorgen.
""

Lyssna på poddavsnitt #23 om tandvårdsutvecklingen i Sverige

Tandhälsan bland äldre personer förbättras snabbt, och fler behåller sina tänder längre. Vilka nya utmaningar innebär det för tandvården? Björn Klinge, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet och Socialstyrelsens sakkunnige Andreas Cederlund diskuterar utvecklingen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Befolkningens tandhälsa 2009 Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet. Socialstyrelsen.
Tandvårdsförordning (1998:1338)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter