Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta personer

Alla som har svårt att uppmärksamma en brand och att utrymma sin bostad är riskutsatta vid en bostadsbrand. Personer som har en funktionsnedsättning, minnessvårigheter, missbruk eller som röker kan ha behov av ett förstärkt brandskydd.

En bostads grundskydd bygger på att den boende själv kan utrymma sin bostad vid en brand. Alla som har svårt att uppmärksamma en brand och att utrymma sin bostad vid en brand behöver ett förstärkt brandskydd. Det finns också personer som har ett beteende som ökar risken för brand. Det kan handla om människor som har minnessvårigheter och exempelvis glömmer maten på spisen. Men också om människor som har ett missbruk eller röker och samtidigt har svårt att hantera rökningen på ett säkert sätt.

Personer som är extra utsatta vid bränder

Nedan följer några exempel på vad som kan göra en person särskilt riskutsatt:

 • Nedsatt hörsel kan göra att man inte uppfattar larmet från brandvarnaren.
 • Nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga kan göra att man har svårt att snabbt sätta sig i säkerhet.
 • Kognitiva funktionsnedsättningar kan göra att man har svårt att agera på ett relevant sätt vid en brand.
 • Läkemedel eller alkohol kan göra att man har svårt att uppfatta en brand. Är man ofta påverkad av läkemedel eller alkohol kan man ibland också ha ett beteende som ökar risken för att en brand uppstår.

Det här kan du göra

Exakt hur just du kan arbeta med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta personer beror på vilka riktlinjer och rutiner som finns i din kommun och verksamhet. Kommuner har olika riktlinjer för vad handläggare kan bevilja eller vad personal i exempelvis hemtjänst eller boendestöd kan göra själv.

Du som i ditt yrke ofta besöker människors hem kan göra skillnad genom att informera och hjälpa till att stärka brandskyddet hos personer som är särskilt riskutsatta. Tre frågor att reflektera över:

 • Om det skulle börja brinna, skulle personen uppfatta det?
 • Kommer personen som bor i bostaden att kunna agera på ett relevant sätt?
 • Har personen ett beteende som ökar risken för brand?

Åtgärder som kan minska risken för brand

Exempel på olika åtgärder som kan minska risken för brand eller olyckor vid brand i bostäder:

 • Fungerande brandvarnare. I en majoritet av alla bränder där människor råkar illa ut så har fungerande brandvarnare saknats. Se därför till att det finns brandvarnare, och testa dem.
 • Komplettera med brandfilt och brandsläckare. Om personen inte själv har förmåga att använda en brandsläckare eller brandfilt så kanske det finns andra som kan.
 • Möblera för snabb utrymning. Fundera över vad som kan hindra personen från att komma ut snabbt om det skulle börja brinna.
 • Ersätt levande ljus. Det är lätt hänt att glömma att släcka ljus. Därför kan det vara bra att byta ut vanliga ljus mot batteriljus.
 • Se över elektrisk utrustning. Att ersätta gammal eller skadad elektrisk utrustning kan vara ett sätt att minska risken för brand.
 • En spisvakt är en apparat som bryter strömmen till spisen innan farlig uppvärmning sker.
 • Varseblivningshjälpmedel. Om en person har svårt att uppfatta larmet från en brandvarnare så kan hen behöva ett varseblivningshjälpmedel.
 • Brandvarnare kopplad till trygghetslarm. I vissa kommuner finns det möjlighet att koppla brandvarnare till trygghetslarmet.
 • SMS-tjänst för hörselskadade och talskadade. För den som är talskadad eller hörselskadad finns tjänsten SMS112.
 • Automatiskt släcksystem. Ett släcksystem som aktiveras automatiskt och snabbt begränsar en brand.

Brandskydd för extra riskutsatta personer som röker

För personer som röker och samtidigt har rörelsesvårigheter eller ofta är påverkad av exempelvis alkohol kan det vara extra viktigt med ett stärkt brandskydd.

 • Välj kläder som inte antänder så lätt. Exempelvis kläder i 100 procent polyester, siden eller ull. Det finns också speciella rökförkläden att köpa.
 • Om personen röker i möbler med stoppning, till exempel säng eller soffa, kan det vara lämpligt att skaffa flamskyddande produkter, exempelvis särskilda påslakan, madrasser och kuddar.

Stöd för ett systematiskt arbete med stärkt brandskydd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram olika material som kan vara ett stöd i ett systematiskt arbete med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta personer. Stödmaterialet vänder sig i första hand till beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, handläggare och utförare i kommuner.

Vägledning - Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer hos Socialstyrelsen

Webbutbildning - Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer, 2020, (pdf) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter