Barns behov i centrum

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk

Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att

 • stärka barns delaktighet och inflytande
 • förbättra samarbetet med barnet och nätverk
 • skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
 • bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Krav för användning

För att få arbeta enligt BBIC krävs att socialnämnden har en BBIC-licens och att användarna har genomgått en grundutbildning i BBIC. Socialnämnder som har licens har ansvar för att utbilda användarna. Den som håller i grundutbildningen ska ha genomgått Socialstyrelsens BBIC-utbildarutbildning.

Grundprinciperna och triangeln är kärnan

Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. De bygger på en värdegrund, teori och metodsyn utifrån aktuell forskning, lagstiftning och praxis.

Arbetet med BBIC ska

 • utgå från barnets rättigheter
 • låta barnets bästa vara avgörande
 • sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
 • ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
 • göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
 • ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
 • bygga på en evidensbaserad praktik
 • motverka svårigheter och förstärka resurser
 • systematiskt följa barnet och insatserna.

BBIC-triangeln

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.

Mer information och material om BBIC finns hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2015
Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2015
Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen, 2015

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter