Barns behov i centrum

BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga. Syftet är att bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet, stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk.

Visionärt mål för BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som andra barn och unga i samhället.

BBIC kan vara ett stöd för systematisk uppföljning. För att det ska vara lättare att följa upp och utveckla socialtjänstens barn- och ungdomsvård finns variabler och mått inom BBIC. Det underlättar för kommunerna vid inlämning av uppgifter till offentlig statistik och öppna jämförelser.

Krav för användning

För att få arbeta enligt BBIC krävs licens och utbildning. Socialnämnder som har licens har också ansvar för att utbilda användarna. Handläggare inom socialtjänsten ska få stöd i den praktiska tillämpningen av BBIC.

Metodstöd

Handläggningen av ärenden enligt BBIC utgår från fem olika faser:

  • aktualisera
  • utreda
  • besluta
  • utforma
  • genomföra

Frågor och skalor finns till en del av momenten som stöd för handläggaren. Vilka frågor och skalor som ska användas och hur måste handläggaren avgöra utifrån det enskilda barnets behov.

Dokumentationsstöd

BBIC:s dokumentationsstöd beskriver vad som kan dokumenteras under hela ärendets gång. Dokumentationen delas in i fem faser:

  • aktualisera
  • utreda
  • besluta
  • utforma och genomföra uppdrag
  • följa upp

Mer information och material om BBIC finns hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter