Återvändare – barn i behov av skydd och stöd

Sveriges mottagande av personer som återvänder efter att ha stridit för den Islamiska staten, IS, eller andra våldsbejakande islamistiska grupperingar i Syrien och Irak har blivit en aktuell fråga under de senaste åren.

Frågorna om återvändare och barn i behov av skydd och stöd har aktualiserat behovet av samverkan mellan olika myndigheter och nyckelaktörer på både nationell, regional och lokal nivå.

Socialtjänsten är en av flera viktiga aktörer som behöver hålla sig kontinuerligt uppdaterad på området. Socialtjänsten behöver också ges förutsättningar för att långsiktigt samverka med andra, exempelvis de rättsvårdande myndigheterna.

Barn till svenska IS-anhängare befinner sig fortfarande i flyktingläger i Syrien. Där lever de under svåra förhållanden med brist på mat och mediciner. Polisen och Säpo har gjort orosanmälningar till flera kommuner i Sverige om dessa barn. Detta för att uppmärksamma kommunerna på att de kan komma att återvända, med eller utan sina föräldrar.

Hos Center mot våldsbejakande extremism, CVE, finns mer information inför mottagande av återvändare.

Vuxna och barn som återvänder – CVE

Center mot våldsbejakande extremism, CVE

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, har en stödtelefon för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Främst finns telefonen till för kommuner och myndigheter på lokal nivå.

CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma: 08-527 44 290

Centret kan även söka upp kommuner som tar emot återvändare från tidigare IS-kontrollerade områden och erbjuda stöd. Centret är inrättat vid Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 

Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Det innebär bland annat att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer och att vara ett kunskapsnav. Det innebär också att bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Om stödfunktionen hos CVE

Orostelefonen för radikalisering hos Rädda barnen

Orostelefonen är en nationell och anonym stödtelefon om radikalisering som drivs av Rädda barnen. Den vänder sig till personer som känner oro över att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Även personer som själva vill lämna en extrem rörelse eller ideologi är välkomna att ringa. Den som ringer till orostelefonen får professionellt samtalsstöd och råd om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Orostelefonen: 020-100 200

Mer om orostelefonen för radikalisering hos Rädda Barnen

Stöd för arbetet

Socialtjänsten har stor kunskap och erfarenhet av att möta utsatta barn, bedöma stödbehov samt erbjuda stöd. Socialstyrelsen har tagit fram handböcker, vägledningar och stödmaterial för att hantera och utreda barns behov av stöd och skydd. Här är ett urval:

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter