Förhindra smitta i äldreomsorgen

Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda dig själv och personer i vården och omsorgen från att bli sjuka. Några vanliga infektioner som kan orsaka allvarlig sjukdom hos äldre personer är influensa, vinterkräksjuka och covid-19.