Interkulturellt perspektiv

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. Här kan du ta del av vad det innebär och få insikter om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.