Riskbruk av alkohol

Alkohol ökar risken för olycksfall och sjukdom. Ju mer alkohol man dricker, desto större är risken. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att stödja personer med riskbruk av alkohol att dricka mindre.

Det går inte att ange en gräns för när alkoholkonsumtion är helt riskfri, men ju mindre alkohol desto mindre risk för skada, sjukdom och för tidig död. 

Risken varierar mellan individer och beror till exempel på ålder, dryckesmönster och hälsa. Det finns också tillfällen då alkohol bör undvikas helt, till exempel före 18 års ålder, vid graviditet och inför en operation. 

Personer med riskbruk behöver stöd

Inom hälso- och sjukvården används uttrycket riskbruk av alkohol för att upptäcka personer som bör erbjudas stöd för att minska sin alkoholkonsumtion, det vill säga de som dricker antingen

  • 10 standardglas eller mer i veckan
  • 4 standardglas eller mer vid samma tillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare. 

Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol och motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit. 

Gränserna gäller både män och kvinnor, men vårdpersonalen behöver alltid göra en individuell bedömning.

Socialstyrelsens rekommendationer till hälso- och sjukvården

Erbjud rådgivande samtal till 

  • vuxna som har ett riskbruk av alkohol (särskilt vuxna med särskild risk för ohälsa och vuxna som ska opereras) 
  • unga under 18 år som har ett bruk av alkohol 
  • gravida som har ett bruk av alkohol.

Vid missbruk eller beroende behövs behandling 

Bland personer med en hög alkoholkonsumtion kan det också finnas de som har utvecklat ett missbruk eller beroende. Dessa personer omfattas inte av rekommendationerna ovan utan bör erbjudas behandling enligt Nationella riktlinjer för missbruk och beroende.

""

Podd om rådgivning om alkoholvanor

Cirka en miljon svenskar har alkoholvanor som kan ge hälsoproblem, så kallat riskbruk. Hur kan primärvården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att ta upp alkoholvanor och ge dem som behöver stödjande behandling?

Rådgivande samtal om alkohol – fyra filmer

Socialstyrelsens filmer om rådgivande samtal om alkohol riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med att stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindra. De innehåller även frågor för reflektion och diskussion.​

Film: Enkla råd om alkohol

Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård

Webbutbildningen är tänkt att bidra till att äldre personer med alkoholproblem som har hemtjänst eller hemsjukvård får god vård, stöd och omsorg utifrån sina individuella behov.

Äldre och alkohol – för biståndshandläggare

Webbutbildningen är tänkt att bidra till att personal som möter äldre personer i sina hem får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, och få en bra arbetsmiljö.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Insatser vid riskbruk av alkohol – rekommendationer till hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 2023.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.