Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga

Ett HVB är ett hem inom socialtjänsten som tar emot personer för vård och behandling i förening med ett boende. Många HVB drivs av privata företag med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men det finns också offentligt ägda HVB. Här finns material för dig som ansvarar för eller är personal på ett HVB för barn och unga.