Stöd för samverkan

Många patienter vårdas idag på flera nivåer samtidigt – både inom den kommunala hälso- och sjukvården och i landstingen eller regionerna. För att patienterna ska få ett bra och effektivt omhändertagande är det viktigt att vårdnivåer och huvudmän samverkar. Då blir det tydligt var ansvaret ligger för olika åtgärder.