Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Läkemedel till barn och unga på HVB och i LSS-boenden. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.