Fallbeskrivningar

I arbetet med att utveckla arbetet med mognadsbedömningar för barns delaktighet är det viktigt med reflektion och diskussion, själv och tillsammans med sin arbetsgrupp. Ett verktyg för sådant utvecklingsarbete kan vara att utgå från fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Här följer några exempel på fallbeskrivningar man kan utgå ifrån.

Fallbeskrivningarna är fördelade mellan olika professioner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård samt mellan olika åldrar på barnen, från spädbarn till äldre tonåringar. Varje fall är tänkt att vara angeläget och användbart för vilken profession inom vård och omsorg man än kommer från.

Fler exempel finns i Bedöma barns mognad för delaktighet – Socialstyrelsen

Spädbarnets delaktighet och kommunikation

En sexmånaders pojke kommer med sina föräldrar till ett första besök på barnavårdscentralen. Sjuksköterskan försöker på olika sätt få kontakt med pojken, men upplever pojken som ”avstängd”. Sjukköterskan känner en viss oro.

 • På vilket sätt har pojkens mognad betydelse i sammanhanget?
 • Hur kan sköterskan göra en bedömning av pojkens mognad?
 • Hur kan sköterskan involvera föräldrarna i bedömningen av pojkens mognad?
 • Vilka möjligheter kan man tänka sig att pojken har att uttrycka sig och komma till tals?
 • På vilka sätt skulle pojken kunna göras delaktig i besöket?
 • Vad kan man mer tänka på för att se till att pojkens bästa särskilt beaktas?

De yngsta barnens rätt till delaktighet

En fyraårig flicka är aktuell i en barnutredning för att det finns misstankar om att hennes mamma missbrukar alkohol. Socialsekreteraren funderar på om, och i så fall hur, hon borde göra flickan delaktig i utredningen.

 • På vilket sätt har flickans mognad betydelse i sammanhanget?
 • Omkring fyra års ålder kan språk- och mognadsutveckling skilja sig åt ganska markant. Hur påverkar det arbetet med att göra flickan delaktig?
 • Kan flickan vara otillräckligt mogen för att få någon som helst information?
 • Vilken typ av information kan vara aktuell att ge flickan?
 • Hur kan socialsekreteraren ta reda på om flickan är tillräckligt mogen för att få en viss information?
 • Hur kan socialsekreteraren kommunicera utredningen med flickan?
 • På vilka andra sätt kan flickan göras delaktig i utredningen?

Yngre skolbarn som för familjens talan

En flicka som nyligen börjat skolan är hos tandläkaren tillsammans med sina föräldrar. Tandläkaren berättar att ett par av flickans tänder behöver dras ut under narkos, eftersom hon har omfattande och svåra kariesangrepp. Föräldrarna förstår svenska hjälpligt och använder inte tolk. De litar på tandvården och ställer inga frågor. Flickan är bättre på svenska, och för familjens talan.

 • På vilket sätt har flickans mognad betydelse i sammanhanget?
 • Hur kan tandläkaren involvera föräldrarna i bedömningen av flickans mognad?
 • Hur kan tandläkaren göra för att bedöma vilken information som är relevant för flickan inför, under och efter ingreppet?
 • Vilken information kan tänkas vara relevant för flickan?
 • På vilka andra sätt kan flickan göras delaktig i samband med ingreppet?

Barnet vägrar nödvändig läkemedelsbehandling

En pojke är tio år och har fått en adhd-diagnos. Barnläkaren och vårdnadshavaren är överens om att läkemedelsbehandling är en lämplig behandling, men pojken vägrar.

 • På vilket sätt har pojkens mognad betydelse i sammanhanget?
 • Hur kan pojkens adhd tänkas påverka hans mognad?
 • Hur kan barnläkaren bedöma om pojken är mogen att överblicka konsekvenserna av att medicineras eller ej?
 • Vilken typ av information skulle kunna vara relevant att ge pojken?
 • Hur kan barnläkaren gå till väga för att informera pojken?
 • På vilket sätt hade barnläkaren behövt agera annorlunda om det var tvärtom – att pojken ville medicineras men vårdnadshavaren motsatte sig.

Rätten att komma till tals för ett tyst barn

En tolvårig pojke har ett bettfel som uppfyller kriterierna för att få tandreglering. Bettfelet är inte av funktionell betydelse, utan snarare estetisk. Behandlingen skulle innebära att man tar bort fyra permanenta tänder och att pojken sedan har fast tandställning under cirka två år. Föräldrarna driver på för tandreglering medan pojken inte säger så mycket.

 • På vilket sätt har pojkens mognad betydelse i sammanhanget?
 • Hur kan tandläkaren komma fram till ett lämpligt sätt att informera och samtala med pojken?
 • Hur kan tandläkaren gå till väga för att ta reda på om pojken har förstått vad de olika alternativen innebär?
 • Om pojken skulle uttrycka att han inte vill utföra behandlingen, hur kan hans åsikt vägas mot föräldrarnas?
 • Vilken betydelse har pojkens mognad för hur stor vikt som ska läggas vid hans åsikt?
 • Hade det varit annorlunda om föräldrarna istället inte ville genomföra behandlingen och pojken satt tyst och inte sa vad han tyckte?

Tonåringens snabba och spontana beslut

En socialsekreterare får ett samtal från en sextonårig pojke som bor på ett HVB-hem för ensamkommande barn. Pojken säger att han inte står ut på boendet och så fort som möjligt vill flytta till sin farbror som nyligen kommit till Sverige och bor i en stad femtio mil bort. Till saken hör att boendet kvällen innan började med den nya ordningsregeln att stänga av sin internetuppkoppling på nätterna, vilket har upprört pojken mycket.

 • På vilket sätt har pojkens mognad betydelse i sammanhanget?
 • Hur kan socialsekreteraren göra en bedömning av pojkens mognad?
 • Hur kan socialsekreteraren ta reda på om pojkens upplevelse är tillfällig eller handlar om mer beständiga uppfattningar?
 • Hur kan socialsekreteraren hantera pojkens beskrivning av hur han upplever boendet och hans önskan att flytta därifrån?
 • Hur kan socialsekreteraren hantera detta under respektive efter samtalet?
 • Vad kan man mer tänka på för att ta reda på vad som är pojkens bästa?

Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstödet Bedöma barns mognad för delaktighet ger en bas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen om mognadsbedömningar för barns delaktighet. 

Bedöma barns mognad för delaktighet – Socialstyrelsen

Bedöma barns mognad för delaktighet, powerpointpresentation för arbetsledare

Vill du beställa materialet istället för att ladda ner? Sök på Bedöma barns mognad för delaktighet i Socialstyrelsens publikationssök

""

Podd om att bedöma barns mognad för delaktighet

Barn har rätt att få information och bli hörda i kontakt med vård och omsorg. Men hur pratar man med dem så de förstår, och hur skapar man denna dialog under svåra förutsättningar i akutsjukvård och socialtjänst? Lyssna på Socialstyrelsens podd På djupet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.