Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Mognadsbedömning för barns delaktighet. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare

Kunskapsstödet ger kunskap om metoder för hur man intervjuar barn och därmed bättre kan synliggöra barnets perspektiv i socialtjänstens utredningar.

Utgiven av: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Att lyssna på barn i familjehem – en modell för nationell uppföljning av barn i familjehem(pdf)

Att lyssna på barn i familjehem beskriver hur en modell för att lyssna på barn i familjehem har tagits fram och prövats samt resultatet av prövningen.

Utgiven av: Socialstyrelsen och Barnombudsmannen
Att samtala med barn – kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården(pdf)

Kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende. Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård - meddelandeblad(pdf)

Meddelandebladet som tar upp frågor om rättslig reglering, beslutskompetens och sekretess, som kan uppkomma när barn under 18 år söker hälso- och sjukvård.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Bedöma barns mognad för delaktighet(pdf)

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig(pdf)

Handboken för vårdgivare, chefer och personal ges en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Från mottagare till medskapare

Kunskapsstödet presenterar kunskap, resonemang och exempel på vad som kan bidra till en ökad personcentrering i hälso- och sjukvården och olika utgångspunkter för hur en mer personcentrerad hälso- och sjukvård kan utvecklas.

Utgiven av: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Hinder och möjligheter för ett inkluderande barnrättsarbete

Myndigheten för delaktighet har identifierat ett antal hinder för att ta fram kunskap och statistik där det går att urskilja barn och unga med funktionsnedsättning. Lösningen ligger i hur funktionshindersperspektivet inkluderas i det praktiska barnrättsarbete som samhällets aktörer utför. Inom samtliga i den här rapporten presenterade områden har barn och unga med funktionsnedsättning sämre levnadsvillkor än barn och unga utan funktionsnedsättning.

Utgiven av: Myndigheten för delaktighet, MFD.
Kallelser till barn i socialtjänsten – stödmaterial och exempel(pdf)

Materialet går igenom sådant som kan vara bra att reflektera kring när man ska välkomna barnet till ett möte. Exempelvis vilken betydelse det kan ha för ett barn att få en egen kallelse, kallelsens innehåll och olika former av kallelser. Det innehåller även exempel på hur en kallelse kan se ut.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter