Autism

Autism är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt för alla diagnoser är begränsningar i social kommunikation, socialt samspel, beteenden, intressen och aktiviteter.