Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Autismspektrumtillstånd. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism(pdf)

Materialet ger stöd i hur du kan prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, samt länkar till anpassad information om covid-19.

Utgiven av: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för delaktighet (MFD), Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet.
Autism – vad är det? Om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd(pdf)

Kunskapsstödet ger en överblick över autismspektrumtillstånd och kunskap om kommunikation och samspel med personer som har autism. Det beskriver deras intressen, beteende samt innehåller information om utredning och habilitering.

Utgiven av: Autism- och Aspergerförbundet
Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

Rapporten innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för Autismspektrumtillstånd i Sverige.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
Barnpanelsrapporten

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? Bland elever med funktionsnedsättning finns tidigare undersökningar att fler i den här gruppen har psykisk ohälsa och också upplever en större stress i skolarbetet. Barnpanelen genomfördes hösten 2018.

Utgiven av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Behovs- och problemanalys avseende god vård(pdf)

Rapporten innehåller en behovs- och problemanalys som visar behov av nationella kunskapsstöd om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland barn och unga. Rapporten innehåller också rekommendationer på åtgärder som bör vidtas.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS(pdf)

Handboken behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Diskriminering i samband med psykisk ohälsa(pdf)

Kunskapssammanställningen belyser att diskriminering i samband med psykisk ohälsa är ett allvarligt problem, och att det är fullt möjligt att lösa.

Utgiven av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Kunskapsstödet beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med utvecklingsstörning, autism och andra tilläggsdiagnoser. Samtliga boende har ett omfattande stödbehov.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv

För föräldrar med ASD sätter familjelivet ofta tryck just på de förmågor som man har svårt med. Många föräldrar med ASD har höga krav på sig själva och pressar sig hårt. Handboken ger information och råd till föräldrar med ASD. I texter, filmer och quiz finns fakta men också tips och råd om strategier. Föräldrar berättar om sina erfarenheter av föräldraskap med ASD.

Utgiven av: Region Stockholm.
Föräldraskap hos vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd(pdf)

En systematisk kunskapsöversikt om konsekvenser för barnet samt metoder för stöd.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter