Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Boende för personer med funktionsnedsättning. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS(pdf)

Personer som bor i bostad med särskild service för vuxna kan tillhöra en riskgrupp och samtidigt ha svårt att förstå rekommendationer och hur covid-19-pandemin påverkar vardagen. Det kan också vara svårt för personerna i boendet att uttrycka hur de mår och det kan vara oroligt att byta rutiner. Många personer med kognitiva svårigheter är beroende av att ha personal som kan ge pedagogiskt stöd och när vardagen ser annorlunda ut kan det behövas extra mycket stöd.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden

Kunskapsstödet innehåller en analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS(pdf)

Handboken behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning(pdf)

Vägledningen behandlar psykosociala boendestödsinsatser från övergripande mål och planeringsarbete till de dagliga psykosociala boendestödsinsatserna i en kommunal eller enskild verksamhet.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Diskriminering i samband med psykisk ohälsa(pdf)

Kunskapssammanställningen belyser att diskriminering i samband med psykisk ohälsa är ett allvarligt problem, och att det är fullt möjligt att lösa.

Utgiven av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Kunskapsstödet beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med utvecklingsstörning, autism och andra tilläggsdiagnoser. Samtliga boende har ett omfattande stödbehov.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Hundar i vård och omsorg(pdf)

Vägledningen beskriver de regelverk som gäller när hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2018(pdf)

Kunskapsstödet visar att 71 400 personer hade en eller flera insatser enligt LSS och närmare 53 000 personer i åldern 0–64 år hade insatser enligt SoL i oktober 2016.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2019(pdf)

Få personer med funktionsnedsättning går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2020(pdf)

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, med fokus på väsentliga förändringar och på skillnader mellan män och kvinnor. Årets lägesrapport lyfter särskilt psykisk ohälsa, boende för barn och vuxna, utvecklingen inom personlig assistans och den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter