Psykisk hälsa och ohälsa

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som innefattar både psykisk ohälsa och psykiskt välbefinnande. Här finns kunskap för dig som möter människor i ditt arbete, från de myndigheter och andra aktörer som har ansvar för området. Du hittar också alla de teman om psykisk hälsa och ohälsa som finns här på Kunskapsguiden.