Om barnäktenskap

Det är inte tillåtet för personer under 18 år att ingå äktenskap i Sverige och barn kan civilrättsligt inte vara gifta i Sverige. Men barn som kommer till Sverige kan ha gift sig utomlands och betraktas som gifta av sig själva och/eller av närstående.

I Sverige räknas alla under 18 år som barn. Det är inte tillåtet för personer under 18 år att ingå äktenskap i Sverige och barn kan civilrättsligt inte vara gifta i Sverige. Men barn som kommer till Sverige kan ha gift sig utomlands och betraktas som gifta av sig själva och/eller av närstående. Utländska barnäktenskap erkänns inte i Sverige från den 1 januari 2019. 

Undantag kan göras endast om båda parterna är vuxna och det föreligger synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.

Inga undantag kan göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år då erkännandet ska prövas.

Socialtjänsten har samma ansvar och beslutanderätt för alla barn. Det gäller även om barnet uppges vara gift. Om vårdnadshavaren inte finns i Sverige ska barnet räknas som ensamkommande.

Barn som riskeras att föras utomlands för att ingå barnäktenskap kan få utreseförbud. Utreseförbud beslutas av förvaltningsnämnden efter en ansökan från socialnämnden. Det är straffbart att föra ut ett barn ur Sverige om utreseförbud finns.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – vägledning

Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – vägledning för socialtjänsten. Den är ett stöd för socialtjänstens arbete med personer under 18 år som kommer till Sverige och är eller uppges vara gifta. Den innehåller bland annat information om

  • socialtjänstens ansvar
  • risker med barnäktenskap
  • hur lagar och regler ska tolkas
  • socialtjänstens ansvar när samtycke till insatser saknas.

Faktablad om barnäktenskap för vuxna – lagar och regler i Sverige

Till vägledningen hör också ett faktabladet Om barnäktenskap – lagar och regler i Sverige​. Det finns översatt till flera språk: 

Information till barn om barnäktenskap – det här gäller i Sverige

Socialstyrelsen har också tagit fram informationsmaterialet Barnäktenskap – det här gäller i Sverige till barn om barnäktenskap. Materialet finns översatt till flera språk: 

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se är en webbplats som drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Det är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. Det kan till exempel vara barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Ensamkommande barn och unga – reviderad handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Socialstyrelsens handbok är reviderad och ny version publicerades den 18 februari 2020. Handboken ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga. 

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten hos Socialstyrelsen

""

Podd om barnäktenskap

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, ändå fanns det 2018 minst 130 barn som hade kommit hit och som uppgav att de var gifta. Vilket regelverk gäller? Vilka är riskerna för barnen? Och hur kan socialtjänsten hantera de här komplexa frågorna? Lyssna på poddavsnitt #45 av Socialstyrelsens podd På djupet.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, NCH

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter