Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Barnäktenskap. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Analys av situationen i socialtjänsten våren 2017 – Fokus på ensamkommande flickor, yngre barn, nätverksplaceringar samt suicidrisk – delrapport 3(pdf)

Den sista delrapporten angående situationen i socialtjänsten utifrån flyktingsituationen. Analysen fokuserar på ensamkommande flickor samt yngre barn (0-12 år) och tar även upp självmordsrisk bland asylsökande ensamkommande barn.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Stöd, handböcker och annat material hittas här för anmälningsskyldiga och andra anmälare vid kännedom eller misstanke om att barn far illa.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten(pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Vägledningen syftar till att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – Vägledning för socialtjänsten(pdf)

Vägledning har tagits fram som stöd för socialtjänstens arbete med personer under 18 år som kommer till Sverige och är eller uppges vara gifta. Den innehåller bland annat information om: socialtjänstens ansvar, risker med barnäktenskap, hur lagar och regler ska tolkas och socialtjänstens ansvar när samtycke till insatser saknas.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnäktenskap – det här gäller i Sverige(pdf)

Barnäktenskap – det här gäller i Sverige är ett informationsmaterial till barn om barnäktenskap. Det hör till vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Informationsmaterialet finns också finns översatt till arabiska, engelska, dari, somaliska och persiska.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnäktenskap – det här gäller i Sverige – på arabiska(pdf)

Barnäktenskap – det här gäller i Sverige är ett informationsmaterial till barn om barnäktenskap. Det hör till vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Informationsmaterialet finns på svenska och översatt till arabiska, engelska, dari, somaliska och persiska.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnäktenskap – det här gäller i Sverige – på dari(pdf)

Barnäktenskap – det här gäller i Sverige är ett informationsmaterial till barn om barnäktenskap. Det hör till vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Informationsmaterialet finns på svenska och översatt till arabiska, engelska, dari, somaliska och persiska.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnäktenskap – det här gäller i Sverige – på engelska(pdf)

Barnäktenskap – det här gäller i Sverige är ett informationsmaterial till barn om barnäktenskap. Det hör till vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Informationsmaterialet finns på svenska och översatt till arabiska, engelska, dari, somaliska och persiska.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnäktenskap – det här gäller i Sverige – på persiska(pdf)

Barnäktenskap – det här gäller i Sverige är ett informationsmaterial till barn om barnäktenskap. Det hör till vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Informationsmaterialet finns på svenska och översatt till arabiska, engelska, dari, somaliska och persiska.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnäktenskap – det här gäller i Sverige – på somaliska(pdf)

Barnäktenskap – det här gäller i Sverige är ett informationsmaterial till barn om barnäktenskap. Det hör till vägledningen Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Informationsmaterialet finns på svenska och översatt till arabiska, engelska, dari, somaliska och persiska.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter