Tidiga och samordnade insatser (TSI)

Tidiga samordnade insatser, TSI, är insatser som ges tidigt vid en ogynnsam utveckling, oavsett barnets ålder. Det innebär att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans för att skapa en helhet kring barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer.