Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Systematisk uppföljning. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Användarstöd för systematisk uppföljning med stöd av BBIC-variabler(pdf)

Användarstöd för dig som vill veta mer om hur du kan följa din verksamhet genom att utgå från dokumentationen i enskilda ärenden om barn och unga.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Informationsblad om vissa juridiska aspekter på systematisk uppföljning i socialtjänsten och EU:s dataskyddsförordning(pdf)

Att följa upp arbetet i socialtjänsten är ett krav som är reglerat i lag. Informationsbladet redogör för vissa lagar och förordningar man behöver förhålla sig till i arbetet med systematisk uppföljning och hantering av personuppgifter.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Instruktion till Socialstyrelsens beräkningsverktyg för att uppskatta kostnader för insatser som föranletts av våld i nära relationer(pdf)

Instruktion till Socialstyrelsens beräkningsverktyg för att uppskatta kostnader för insatser som föranletts av våld i nära relationer. Beräkningsverktyget omfattar en lista på schablonkostnader för insatser som riktar sig till våldsutsatta kvinnor och barn samt våldsutövare. Insatserna som beräkningsverktyget innehåller ges inom socialtjänsten, skola och förskola, ungdomsmottagning, primärvård, specialiserad och rättspsykiatrisk vård, tandvård, ideella organisationer och rättsväsendet.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Med målet i sikte – målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS)(pdf)

Bedömningsinstrumentet Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) är ett sätt att följa upp om klienterna gör framsteg och för att utvärdera insatsen.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Regionala samverkans- och stödstrukturer

Kunskapsutveckling inom socialtjänsten. En broschyr med information om de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel(pdf)

Kunskapsstödet presenterar hur en verksamhet kan planera och arbeta med systematisk uppföljning.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter