Stöd för systematisk uppföljning

För att stödja arbete med systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten. Stöden består bland annat av en webbutbildning, handledning för fördjupning och stödmaterial för utbildare.

Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheter inom socialtjänsten. För att stödja arbete med systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten.

Skrift om systematisk uppföljning

Skriften Systematisk uppföljning - Beskrivning och exempel beskriver hur verksamheter på socialtjänstens område kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Skriften innehåller exempel från praktiken som kan tjäna som inspiration.

Systematisk uppföljning - Beskrivning och exempel hos Socialstyrelsen

Webbutbildning – Individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildningen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten. Den förklarar nyttan med systematisk uppföljning och ger kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.

Webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal

Handledning för fördjupning – ett komplement till webbutbildningen

Handledningen riktar sig till chefer eller utvecklingsledare inom socialtjänsten. Syftet är att stödja ett småskaligt pilotprojekt för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten. Handledningen är ett komplement till webbutbildningen och har ett upplägg med gemensamma mötestillfällen för fördjupande diskussion och lärande på den egna arbetsplatsen.

Handledningen finns i anslutning till webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Webbutbildning och handledning på Socialstyrelsens utbildningsportal

Fler stöd för systematisk uppföljning på Kunskapsguiden

Informationsblad om stöd för systematisk uppföljning

Informationsbladet beskriver de stöd som tagits fram inom ramen för Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Där samverkar de regionala samverkans- och stödstrukturerna, Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning i socialtjänsten. Individbaserad systematisk uppföljning är ett prioriterat samverkansområde i Partnerskapet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter