Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Tvång och begränsningar. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Användning av program i plattformen Stöd och behandling

Rapporten är ett resultat av en enkätundersökning enkätundersökning med samtliga landsting och regioner för att undersöka användningen av behandlingsprogram, stödprogram och stöd i plattformen Stöd och behandling.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg - Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Ett lärande exempel om ett boende för personer med Prader-Willis syndrom (PSW). Personerna har en lätt kognitiv utvecklingsstörning, som bland innebär att de har ett tvångsmässigt förhållande till mat. Här delar personalen med sig av sina erfarenheter från många års arbete med att förebygga situationer som kan riskera att resultera i tvångs- och begränsningsåtgärder.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet(pdf)

Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal. Innehåller rekommendationer på arbetssätt för att förebygga och minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet(pdf)

Kunskapsstödet beskriver hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan förebygga och minimera tvångs- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå inom stödet, vården och omsorgen av vuxna.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning – Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Kunskapsstödet beskriver hur personalen på en gruppbostad kommer till insikt om att personens utmanande beteende beror på smärta.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att vända intresset bort från dörrarna - Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Ett lärande exempel om ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. År 2013 genomfördes ett förändringsarbete med målet att minska på tvångs- och begränsningsåtgärder med hjälp av miljöanpassningar. Några bland personalen har intervjuats och beskriver förändringsarbetet och berättar om de erfarenheter som de har gjort.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Diskriminering i samband med psykisk ohälsa(pdf)

Kunskapssammanställningen belyser att diskriminering i samband med psykisk ohälsa är ett allvarligt problem, och att det är fullt möjligt att lösa.

Utgiven av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande – Mot mindre tvång och begränsningar(pdf)

Kunskapsstödet beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med utvecklingsstörning, autism och andra tilläggsdiagnoser. Samtliga boende har ett omfattande stödbehov.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Förbättrad uppföljning av psykiatrisk tvångsvård – insatser i den nuvarande insamlingsmetoden(pdf)

Rapporten visar på åtgärder som ska förbättra kvaliteten i statistiken om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Åtgärderna förväntas göra det enklare att rapportera in data för de vårdgivare som bedriver sådan tvångsvård.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Förbättrad uppföljning av tvångsvården – Alternativa metoder för att samla in data(pdf)

I rapporten har Socialstyrelsen utrett behoven av ett nytt sätt att dokumentera och rapportera psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Behoven har bedömts vara så pass stora att det är befogat att införa en nationell beslutsjournal.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter