Risker och utsatthet för barn och unga

Barn kan riskera att fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn får det stöd och skydd som de är i behov av. Därför behöver socialtjänsten ha kunskap om barns utveckling och om risk- och skyddsfaktorer som kan påverka utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.