Samtal med barn om deras genetiska ursprung

Ett barn som blivit till med hjälp av ägg- och/eller spermiedonation eller med hjälp av ett donerat befruktat ägg vid en svensk klinik har laglig rätt att när det uppnått tillräcklig mognad ta reda på information om sin donator samt andra personer som blivit till genom könsceller från samma donator. Föräldrarna har ansvar att berätta för sitt barn, så att barnet kan utnyttja denna rättighet. Det här temat vänder sig till dig som blivit förälder med hjälp av donationsbehandling och till dig som vill veta mer om ditt ursprung. Här finns också information till dig som i ditt arbete möter familjer som bildats med hjälp av donationsbehandling.