Skuldproblem

Människor kan av olika anledningar få skuldproblem. En riskgrupp är de som har behov av ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten har en viktig roll att fånga upp individer som kan behöva hjälp med sina skulder och informera om vilken hjälp som finns att få. Skulder kan i vissa fall indikera spel-, drog- eller våldsproblematik.