Konsumentverket – uppgift och tjänster

Konsumentverket är en statlig myndighet med ansvar för konsumentfrågor. De har bland annat i uppdrag att stödja och vägleda den kommunala budget- och skuldrådgivningen. De ger även stöd till samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem.

För att motverka problem med skulder har Konsumentverket material som ger stöd för kontroll över privatekonomin. Nedan finns en sammanställning av stödmaterial som kan vara till nytta för samhällsaktörer som möter riskgrupper för skuldproblem.

Budgetkalkylen

Budgetkalkylen är ett verktyg för den som vill hålla koll på sin ekonomi på ett överskådligt sätt. I kalkylen lägger man in uppgifter som inkomst, kostnader för bostad, transport och övriga månadskostnader. Resultatet visar sedan hur mycket som finns kvar att röra sig med under månaden, när alla fasta kostnader är betalda. Kalkylen kan också användas i mobilen, räkna på obegränsat antal familjemedlemmar och spara och återuppta personens budget när som helst.

Budgetkalkylen på Konsumentverkets webbplats

Webbutbildningar

Introduktion till konsumenträtt

Konsumentverkets webbutbildning i konsumenträtt tar cirka 4 timmar att genomföra:

Konsumentverkets e-kurs i konsumenträtt

Broschyrer

Broschyrer finns att beställa kostnadsfritt eller ladda ned från Konsumentverket. Dessa kan till exempel läggas ut i väntrum eller användas vid förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd.

Broschyrer på Konsumentverkets webbplats

Koll på pengarna

Privatekonomisk guide med kostnadsberäkningar. Ger tips och råd om pengarna inte riktigt räcker till. Ger stöd att göra en budget. Lämplig för alla som har lite ont om pengar. Det finns en del information om ungdomar som ska flytta hemifrån. Broschyren finns på flera språk för nedladdning.

Koll på pengarna på Konsumentverkets webbplats

Går din ekonomi inte ihop?

Kommunens budget- och skuldrådgivning ger råd och stöd på vägen mot en lösning. Broschyrer om privatekonomi ger information om vilken hjälp man kan få. Den finns på flera språk.

Broschyrer om privatekonomi på Konsumentverkets webbplats

Hur mår din ekonomi?

Foldern finns på sju språk. Den är tänkt som ett stöd i samtal kring privatekonomi. Den kan också delas ut eller tillgängliggöras i publika lokaler.

Hur mår din ekonomi på Konsumentverkets webbplats

Gilla din ekonomi

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar i frågor om privatekonomisk folkbildning och utbildar i privatekonomi. De fem broschyrerna Budget betala, Spara Låna, Fonder, Pension och Familjejuridik finns att ladda ner.

Fem broschyrer på Gilla din ekonomis webbplats

Ny i Sverige

Hallå konsument har enkel information till nyanlända i broschyren Ny i Sverige. Den finns på svenska och som Lättläst på flera andra språk och kan även användas till andra målgrupper. Som komplement finns också en film på enkel svenska. Materialet kan beställas på svenska och laddas ned digitalt.

Broschyren Ny i Sverige på Konsumentverkets webbplats

Bra länkar

Hallå konsument - vägledning från Konsumentverket

Inkassokrav och betalningsanmärkningar på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument

Faktagranskad av: Konsumentverket och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Konsumentverket

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter