Konsumentverket – uppgift och tjänster

Konsumentverket är en statlig myndighet med ansvar för konsumentfrågor. De har bland annat i uppdrag att stödja och vägleda den kommunala budget- och skuldrådgivningen. De ger även stöd till samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem.

För att motverka problem med skulder har Konsumentverket material som ger stöd för kontroll över privatekonomin. Nedan finns en sammanställning av stödmaterial som kan vara till nytta för samhällsaktörer som möter riskgrupper för skuldproblem.

Budgethäfte

Häftet är framtaget för att användas av dig som i ditt yrke ger hushållsekonomisk rådgivning till privatpersoner. Här kan du tillsammans med den du möter, få en överblick över inkomster och utgifter och planera för en budget i balans. Häftet innehåller bland annat budgetmall och årsöversikt.

Räcker dina pengar till det du behöver? – Budgethäfte från Konsumentverket

Budgetkalkylen

Budgetkalkylen är ett verktyg för den som vill hålla koll på sin ekonomi på ett överskådligt sätt. I kalkylen lägger man in uppgifter som inkomst, kostnader för bostad, transport och övriga månadskostnader. Resultatet visar sedan hur mycket som finns kvar att röra sig med under månaden, när alla fasta kostnader är betalda. Kalkylen kan också användas i mobilen, räkna på obegränsat antal familjemedlemmar och spara och återuppta personens budget när som helst.

Budgetkalkylen – Konsumentverket

Broschyrer

Broschyrer finns att beställa kostnadsfritt eller ladda ned från Konsumentverket. Dessa kan till exempel läggas ut i väntrum eller användas vid förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd.

Broschyrer – Konsumentverket

Koll på pengarna

Privatekonomisk guide med kostnadsberäkningar. Ger tips och råd om pengarna inte riktigt räcker till. Ger stöd att göra en budget. Lämplig för alla som har lite ont om pengar. Det finns en del information om ungdomar som ska flytta hemifrån. Broschyren finns på flera språk för nedladdning.

Koll på pengarna – Konsumentverket

Går din ekonomi inte ihop?

Kommunens budget- och skuldrådgivning ger råd och stöd på vägen mot en lösning. Broschyrer om privatekonomi ger information om vilken hjälp man kan få. Den finns på flera språk.

Broschyrer om privatekonomi – Konsumentverket

Hur mår din ekonomi?

Foldern finns på sju språk. Den är tänkt som ett stöd i samtal kring privatekonomi. Den kan också delas ut eller tillgängliggöras i publika lokaler.

Hur mår din ekonomi – Konsumentverket

Gilla din ekonomi

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar i frågor om privatekonomisk folkbildning och utbildar i privatekonomi. De fem broschyrerna Budget betala, Spara Låna, Fonder, Pension och Familjejuridik finns att ladda ner.

Fem broschyrer – Gilla din ekonomi

Ny i Sverige

Hallå konsument har enkel information till nyanlända i broschyren Ny i Sverige. Den finns på svenska och som Lättläst på flera andra språk och kan även användas till andra målgrupper. Som komplement finns också en film på enkel svenska. Materialet kan beställas på svenska och laddas ned digitalt.

Broschyren Ny i Sverige – Konsumentverket

Webbutbildning

Konsumentverkets webbutbildning i konsumenträtt ger en introduktion till konsumenträtt och tar cirka 4 timmar att genomföra.

E-kurs i konsumenträtt – Konsumentverket

Webbinarier

Konsumentverket anordnar webbinarier som rör privatekonomi och skuldsättning. inspelade webbinarier på deras webbplats. Upptäck också kommande webbinarier. 

Webbinarium – Konsumentverket

Relaterat

Hallå konsument –  Konsumentverket

Hallå konsument– kommunala konsumentvägledningar – Konsumentverket

Inkassokrav och betalningsanmärkningar – Konsumentverket

Faktagranskad av: Konsumentverket och Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Konsumentverket

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.