Hjälp vid skuldproblem

Att människor med skuldproblem inte får hjälp i tid gör att problemen kan förvärras. Socialtjänsten har en viktig roll att uppmärksamma skuldproblematik och kunna informera om vilken hjälp som finns att få.

Den som har problem med skulder riskerar att hamna i en överskuldsättning och kan i värsta fall hamna i ett mer eller mindre varaktigt socialt utanförskap med försämrad psykisk och fysisk hälsa.

Personer med långvarigt försörjningsstöd är en riskgrupp för problem med skulder som kan ge många negativa konsekvenser under lång tid framöver. Skulder kan medföra ekonomisk stress som kan vara en faktor som påverkar personens livsföring och motivation att arbeta.

Socialtjänsten har en viktig roll att uppmärksamma skuldproblematik och kunna informera om vilken hjälp som finns att få. Det är vanligt att skuldsatta personer inte berättar om sin skuldsituation och därmed inte söker stöd och rådgivning i tid. I förebyggande syfte är det därför lämpligt att socialsekreteraren ställer frågor, exempelvis om personen har svårt att få sin vardagsekonomi att gå ihop, om personen är bekymrad över sin ekonomi eller har svårt att betala skulder.

Hushållsekonomisk rådgivning

Genom att erbjuda hushållsekonomisk rådgivning kan ekonomiska svårigheter och skuldproblem förebyggas eller motverkas. Det kan till exempel handla om hjälp med att gå igenom och planera ekonomin och upprätta en hushållsbudget. I samband med detta kan skuldproblem upptäckas och personen kan hänvisas till budget- och skuldrådgivning.

Konsumentverkets budgethäfte kan vara till hjälp i arbetet med budget.

Räcker dina pengar till det du behöver? - Budgethäfte - Publikationer - Konsumentverket

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där människor kan få ekonomisk rådgivning. Till exempel kan man få praktiska råd om hur man ska hantera och prioritera sina skulder.

Budget- och skuldrådgivaren kan också hjälpa till med ansökan om skuldsanering samt eventuell omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering.

För de personer som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid en frivillig överenskommelse. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kontaktuppgifter till kommunernas budget och skuldrådgivare på webbplatsen Hallå konsument - Konsumentverket

Vilken hjälp kan budget- och skuldrådgivningen ge?

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när den skuldsatte själv inte gör det. Kommunens budget- och skuldrådgivning ger råd och stöd, utifrån den skuldsattes specifika situation. Det kan handla om:

  • Råd om hur personens ekonomi behöver förändras. Konkreta förslag för att förhindra att man hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på personens skulder. Konkreta förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • Ge information om hur en skuldsanering går till. Vill personen ansöka om skuldsanering ger kommunens budget- och skuldrådgivning råd och stöd. Om personen beviljas skuldsanering får denna fortsatt stöd och hjälp under hela processen.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på personen. Om personen inte är berättigad till skuldsanering går det ändå få hjälp att kontakta dem som personen har skulder till. Kanske går de med på att förändra lånevillkoren.

Genom rådgivning kan livet för överskuldsatta människor förbättras och samtidigt bidra till att långsiktigt göra samhällsekonomiska inbesparingar. Genom att exempelvis åstadkomma frivilliga uppgörelser med borgenärerna kan man komma fram till tidiga lösningar innan några stora kostnader har drabbat den skuldsatte och samhället.

Budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Kommunens uppdrag att tillhandhålla budget- och skuldrådgivning framgår av 5 kap. 12 § socialtjänstlagen.

Skuldsanering

Skuldsanering kan vara en möjlighet att komma tillrätta med skuldproblem. Många av de som har stora skuldproblem känner inte till möjligheten att ansöka om skuldsanering.

Skuldsaneringslagen har en rehabiliterande intention och syftar till hjälp i en situation som den enskilde själv inte förmår att ta sig ur.

Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. På Kronofogdens webbplats finns mer information om vad en skuldsanering innebär.

Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa till med ansökan om skuldsanering samt eventuell omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering.

Information om skuldsanering - Kronofogdens webbplats

Webbutbildning: Dela din kunskap – Kronofogden

Kommer du i kontakt med personer som riskerar att drabbas av problem med överskuldsättning? Kronofogdens webbutbildning Dela din kunskap visar hur du kan ge stöd och råd.

Samverka kring skuldproblem – Konsumentverket

Hos Konsumentverket kan du läsa om hur du kan hjälpa personer som har eller riskerar att få skuldproblem. Där finns även tips om vilka aktörer som ger kostnadsfri hjälp i olika frågor.

Film om skuldproblem

Filmen Hur mår din ekonomi? visar samhällsberättelsen kring överskuldsättning. Filmen vänder sig till aktörer i samhället som möter ekonomiskt utsatta riskgrupper. Den är framtagen av Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen.

Faktagranskad av: Konsumentverket, Kronofogden och Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Konsumentverket.
Material från Kronofogden.
Varför ansöker inte fler överskuldsatta om skuldsanering? Rapport från ett forskningsprojekt om ansökningsbenägenhet. Institutionen för socialt arbete vid fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter