Kronofogdens uppgift och tjänster

Kronofogden är en statlig myndighet. Kortfattat kan Kronofogdens uppgift beskrivas som att de hjälper den som inte fått betalt och de ger stöd och vägledning åt den som är skuldsatt.

Kronofogden är en statlig myndighet med uppdrag att hjälpa den som inte fått betalt att driva in skulden och ger stöd och råd till den som ska betala. Det är regeringen som varje år bestämmer hur Kronofogden ska utföra sitt uppdrag och vad de ska prioritera.

Kronofogden genomför sitt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om Kronofogdens hjälp med att få betalt.

Kronofogden ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en avhysning.

Nedan beskrivs några av Kronofogdens uppgifter.

Verkställighet

Den som vill få betalt, borgenären, och som har en dom eller ett utslag kan lämna in en ansökan om verkställighet till Kronofogden. Kronofogden hjälper till med att genom tvång genomföra det som är beslutat i domen eller utslaget.

Beneficium är egendom som är undantagen från utmätning. Den som ska betala en skuld måste få behålla möjligheten att försörja sig och sin familj vid en utmätning. Det innebär exempelvis att gäldenären får behålla kläder och andra föremål till ett skäligt värde, för sitt personliga bruk.

Löneutmätning

Om någon inte kan betala sina skulder kan Kronofogden utmäta personens lön. Det innebär att en del av lönen dras av för att betala skulderna. För att klara sin försörjning är man alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallas för förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av boendekostnad och ett belopp som ska täcka allmänna levnadskostnader. Det beloppet kallas för normalbelopp. Man kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera.

Handräckning

Handräckning är en form av verkställighet som inte gäller betalning. Det kan exempelvis handla om avhysning. För att få handräckning måste man först ha ett utslag eller en dom.

Vanlig handräckning kan till exempel gälla avhysning, överlämnande av lös egendom och borttagande av egendom.

Särskild handräckning används bland annat när någon utan lov har gjort något med någon annans egendom eller hindrat någon att använda den. Exempel på detta kan vara en före detta partner som inte lämnar tillbaka saker efter en separation.

Avhysning

Om en person inte betalar hyran eller på andra sätt bryter mot en överenskommelse i hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om att personen blir avhyst från sin lägenhet.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar hos Socialstyrelsen (pdf)

Hemlöshet – tema på Kunskapsguiden

Skuldsanering

En skuldsanering är till för personer som inte kan betala sina skulder på egen hand. Skuldsanering innebär att personen betalar en del av sina skulder under några år. När betalningsperioden är klar finns inte skulderna som ingick i skuldsaneringen kvar. Personer som är i behov av skuldsanering ansöker om detta hos Kronofogden.

På Kronofogdens webbplats finns mer information om vad en skuldsanering innebär. Där finns e-tjänster, blanketter för att ansöka om skuldsanering, hjälp att fylla i en ansökan och en funktion för att räkna ut vilket belopp man får behålla under sin skuldsanering. Man kan också testa om man har möjlighet att få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest.

Kronofogdens skuldsaneringstest

Skuldsanering – Kronofogden

Verktyg för förebyggande arbete

Den goda spiralen är ett digitalt verktyg som Kronofogden erbjuder och som kan användas av socialsekreterare i det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Den visar att faktorer som kunskap, en hållbar inställning till pengar, ett socialt nätverk, en ekonomisk buffert, arbete och inkomst, samt hälsa motverkar överskuldsättning.

Den goda spiralen är en del av utbildningen Dela din kunskap, som är en webbutbildning som Kronofogden erbjuder dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället.

Webbutbildning: Dela din kunskap – Kronofogden

Förebygg ekonomiska problem

Handläggare som möter personer med ekonomiska problem kan hitta mer information och stöd på Kronofogdens webbplats. Där finns också undervisningsmaterial och information som riktar sig till barn.

Kronofogden

Kronofogdens kundservice svarar på frågor och ger stöd och vägledning till den som är orolig för sin ekonomi. Kundservice nås på telefon 0771-73 73 00 eller mejl: kontakt@kronofogden.se.

Faktagranskad av: Konsumentverket, Kronofogden och Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Kronofogden.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.