Kronofogdens uppgift och tjänster

Kronofogden är en statlig myndighet. Kortfattat kan Kronofogdens uppgift beskrivas som att de hjälper den som inte fått betalt och de ger stöd och vägledning åt den som är skuldsatt.

Kronofogden tillhandahåller information och ger service genom att:

  • Arbeta förebyggande för att människor ska kunna behålla eller skapa balans i sin vardagsekonomi.
  • Hjälpa den som är överskuldsatt att bli skuldfri genom skuldsanering.
  • Fastställa skulder genom ett betalningsföreläggande. Den som vill få betalt ansöker om ett betalningsföreläggande. Om den som ska betala inte bestrider, fastställer Kronofogden kravet i ett utslag.
  • Hjälpa den som inte får betalt att driva in skulden.
  • Hjälpa till med att ge handräckning, exempelvis genom att avhysa den som inte betalat hyran.
  • Utöva tillsyn över konkursförvaltningen vid en konkurs.

Nedan beskrivs några av Kronofogdens uppgifter.

Verkställighet

Den som vill få betalt, borgenären, och som har en dom eller ett utslag kan lämna in en ansökan om verkställighet till Kronofogden. Kronofogden hjälper till med att genom tvång genomföra det som är beslutat i domen eller utslaget.

Beneficium är egendom som är undantagen från utmätning. Den som ska betala en skuld måste få behålla möjligheten att försörja sig och sin familj vid en utmätning. Det innebär exempelvis att gäldenären får behålla kläder och andra föremål till ett skäligt värde, för sitt personliga bruk.

Löneutmätning

Om någon inte kan betala sina skulder kan Kronofogden utmäta personens lön. Det innebär att en del av lönen dras av för att betala skulderna. För att klara sin försörjning är man alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallas för förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av boendekostnad och ett belopp som ska täcka allmänna levnadskostnader. Det beloppet kallas för normalbelopp. Man kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera.

Handräckning

Handräckning är en form av verkställighet som inte gäller betalning. Det kan exempelvis handla om avhysning eller om att flytta en bil som någon har ställt upp på någons mark. För att få handräckning måste man först ha ett utslag eller en dom.

Vanlig handräckning kan till exempel gälla avhysning, överlämnande av lös egendom och borttagande av egendom. En ansökan om vanlig handräckning kan kombineras med en ansökan om verkställighet, exempelvis ansökan om både avhysning och obetalda hyror.

Särskild handräckning används bland annat när någon utan lov har gjort något med någon annans egendom eller hindrat någon att använda den. Exempel på detta kan vara markägaren som stängt av en väg för andra som har rätt att använda vägen eller en före detta partner som inte lämnar tillbaka saker efter en separation.

Avhysning

Om en person inte betalar hyran eller på andra sätt bryter mot en överenskommelse i hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om att personen blir avhyst från sin lägenhet.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar hos Socialstyrelsen (pdf)

Hemlöshet – tema på Kunskapsguiden

Skuldsanering

Skuldsanering är ett sätt att få ordning på sin ekonomi. Personer som är i behov av skuldsanering ansöker om detta hos Kronofogden. På Kronofogdens webbplats finns mer information om vad en skuldsanering innebär. Där finns e-tjänster, blanketter för att ansöka om skuldsanering, hjälp att fylla i en ansökan och en funktion för att räkna ut vilket belopp man får behålla under sin skuldsanering. Man kan också testa om man har möjlighet att få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest.

Skuldsanering - Kronofogden

Verktyg för förebyggande arbete

Motkraftssnurran är ett verktyg som Kronofogden erbjuder och kan användas av socialsekreterare i det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Den visar att faktorer som kunskap, en hållbar inställning till pengar, ett socialt nätverk, en ekonomisk buffert, arbete och inkomst, samt hälsa motverkar överskuldsättning.

Kronofogden erbjuder en webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället.

Webbutbildning: Dela din kunskap - Kronofogden

Tips för en ekonomisk balans

På Kronofogdens webbplats finns information och verktyg för att prata om pengar. Stöd och information kan bidra till att fler får möjlighet att behålla en ekonomi i balans.

Kronofogdens kundservice svarar på frågor och ger stöd och vägledning till den som är orolig för sin ekonomi. Kundservice nås på telefon 0771-73 73 00 eller mejl: kontakt@kronofogden.se.

Kronofogdens webbplats

Faktagranskad av: Konsumentverket, Kronofogden och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Kronofogden.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter