Uppmärksamma adhd

Flera verksamheter har en viktig roll i att upptäcka adhd hos barn, ungdomar och vuxna. Därför behöver personalen i dessa verksamheter grundläggande kunskaper om adhd.

Vi ser över innehållet på sidan

Denna sida kommer snart uppdateras utifrån ny kunskap i våra nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

Läs Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism

Flera verksamheter kan bidra till att upptäcka adhd hos personer de möter. Grundläggande kunskaper om adhd hos personal är en förutsättning för att utforma behovsanpassade stödinsatser.

Olika verksamheter som kan bidra till att upptäcka adhd hos personer de möter är till exempel:

  • barnhälsovård
  • primärvård
  • förskola
  • skola
  • elevhälsa
  • ungdomsmottagningar
  • studenthälsan
  • socialtjänsten
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan.

Uppmärksamma adhd hos barn och ungdomar

Barnhälsovården, förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst har alla en viktig roll i att upptäcka adhd hos barn och ungdomar. Därför behöver personalen i dessa verksamheter grundläggande kunskaper om adhd.

Uppmärksamma adhd hos vuxna

Personal i primärvården, socialtjänsten, studenthälsan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan alla upptäcka adhd hos vuxna. Därför behöver personalen i dessa verksamheter grundläggande kunskaper om adhd.

Kortfattat om adhd hos vuxna

Informationsblad med kortfattad information om adhd hos vuxna.

Kortfattat om adhd hos barn och ungdomar

Informationsblad med kortfattad information om adhd hos barn och ungdomar.

Podd: Medicinvetarna #22: Ger adhd superkrafter?

Personer med diagnosen adhd kan ha svårare att stå ut med tristess, drabbas oftare av ångest och har på gruppnivå svårare att behålla nära relationer. Men diagnosen kan också innebära att man är mer kreativ. Allra viktigast är att förstå att alla med adhd är olika varandra, menar psykologen och forskaren Tatja Hirvikoski.

Podd: Medicinvetarna #58: Har alla adhd?

Även om adhd ökat så är det fortfarande många äldre samt flickor och kvinnor som inte fått sin diagnos. Hör psykiatern och forskaren Charlotte Borg Skoglund förklara varför vi alla har något att vinna på att uppmärksamma och anpassa samhället mer efter personer med adhd.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd, Socialstyrelsen, 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter