Vad är adhd?

Adhd är en funktionsnedsättning som ofta innebär att ha svårt med uppmärksamhet och att kontrollera sina impulser. Adhd påverkar utvecklingen i barndomen och varar oftast hela livet.

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Den kan påverka flera områden i livet. Ofta behövs stöd i hemmiljön, förskolan, skolan och arbetslivet. Hur stora svårigheterna är varierar mycket mellan olika personer. Adhd kan också ta sig olika uttryck i olika delar av livet.

Hur stort hinder som funktionsnedsättningen innebär beror på den omgivande miljön och dess krav, och på vilket stöd personen får. Många behöver flera olika typer av stöd. 

Nya nationella riktlinjer för adhd och autism

Temat om adhd kommer att uppdateras utifrån Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

Några huvudbudskap i riktlinjerna:

  • Gör tidiga insatser, utan att vänta på diagnos – men vänta inte med de neuropsykiatriska utredningarna.
  • Höj kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen.
  • Förbättra stödet till utsatta grupper.

Riktlinjerna vänder sig i första hand till dem som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, elevhälsan och socialtjänsten.

Men riktlinjerna kan också ge vägledning till dig som arbetar inom vården eller omsorgen, i arbetet med vård och stöd till enskilda personer.

Under den tid vi arbetar med att uppdatera temat om adhd hänvisar vi till riktlinjerna.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism – Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Nationella riktlinjer 2024: Adhd och autism – Prioriteringsstöd till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2024.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.