Utredning och diagnos

En diagnostisk utredning för adhd är aktuell om en person har koncentrationssvårigheter och andra symtom som kan förknippas med adhd, och som påtagligt stör eller försämrar funktionsförmågan socialt, i studier eller i arbete.

Vi ser över innehållet på sidan

Denna sida kommer snart uppdateras utifrån ny kunskap i våra nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

Läs Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism

Diagnosen adhd innebär att en person visar ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet, överaktivitet eller impulsivitet som inverkar negativt på utveckling eller funktionsförmåga socialt, i studier, eller i arbete. Adhd-diagnoser kan fastställas hos barn, ungdomar eller vuxna.

Utredning och diagnos av barn och ungdomar

Utredningen syftar till att förklara de svårigheter som barnet eller ungdomen har i sin vardag, och specifikt om de bäst förklaras av adhd eller någon annan störning. En diagnos underlättar oftast förståelsen, och ger underlag för ett lämpligt bemötande och planering av stöd- och behandlingsinsatser.

Utredning och diagnos av vuxna

Utredningen syftar till att bedöma om personen har funktionsnedsättningar i vardagen och hur dessa kan förklaras. En diagnos kan skapa förståelse hos personen själv, närstående och andra i omgivningen. Underlaget som tas fram under utredningen kan också användas för planering av stöd- och behandlingsinsatser.

Podd: Medicinvetarna #58: Har alla adhd?

Även om adhd ökat så är det fortfarande många äldre samt flickor och kvinnor som inte fått sin diagnos. Hör psykiatern och forskaren Charlotte Borg Skoglund förklara varför vi alla har något att vinna på att uppmärksamma och anpassa samhället mer efter personer med adhd.

Podd: Medicinvetarna #22: Ger adhd superkrafter?

Personer med diagnosen adhd kan ha svårare att stå ut med tristess, drabbas oftare av ångest och har på gruppnivå svårare att behålla nära relationer. Men diagnosen kan också innebära att man är mer kreativ. Allra viktigast är att förstå att alla med adhd är olika varandra, menar psykologen och forskaren Tatja Hirvikoski.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd, Socialstyrelsen, 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter