Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Evidensbaserad praktik. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att leda evidensbaserad praktik(pdf)

Guide för dig som är chef inom socialt arbete och ska vara till hjälp när du och dina medarbetare utvecklar en evidensbaserad praktik, EBP

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att skapa en grund för evidensbaserad praktik(pdf)

En guide för ledningen i vården och omsorgen om hur man kan skapa en grund för evidensbaserad praktik.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016(pdf)

Kunskapsstödet visar bland annat att andelen chefer i socialtjänsten som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat sedan 2007.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Med målet i sikte – målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS)(pdf)

Bedömningsinstrumentet Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) är ett sätt att följa upp om klienterna gör framsteg och för att utvärdera insatsen.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Om enkätverktyget Beredskap för förändring(pdf)

Broschyren innehåller information om enkätverktyget Beredskap för förändring, BFF. Enkätverktyget Beredskap för förändring, BFF, kan organisationer använda för att mäta sina förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Om evidensbaserad praktik(pdf)

Skriften beskriver evidensbaserad praktik, den evidensbaserade beslutsprocessen, bästa vetenskapliga evidens och vanliga missförstånd kopplade till evidensbaserad praktik.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Om implementering

Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en verksamhet. Om man tar hjälp av den kunskap som finns om implementering är det betydligt större chans att förändringsarbetet går som planerat.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Om standardiserade bedömningsmetoder(pdf)

Kunskapsstödet beskriver kortfattat vad standardiserade bedömningsmetoder är och hur de används. Kunskapsstödet riktar sig främst till professionella inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Utgiven av: Socialstyrelsen
På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten(pdf)

Kunskapsstödet belyser förutsättningarna för socialtjänstens kunskapsstyrning, kunskapsbildning och för hur en evidensbaserad praktik kan utvecklas.

Utgiven av: Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik(pdf)

Förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete. Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter