Kunskapsseminarium om den kommunala hälso- och sjukvården

Kommunal hälso- och sjukvård är ett angeläget område som berör många. Kunskapsseminariet från Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten ska ge kunskap, väcka tankar och ge inspiration till förbättringsarbete i verksamheten. Se det i efterhand!

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten har sedan 2018 prioriterat utvecklingen av stöd för kommunal hälso- och sjukvård. I det här seminariet, som har genomförts inom ramen för partnerskapet, riktas ljuset på den kommunala hälso- och sjukvården. Seminariet beskriver hur området har utvecklats och om de stöd som finns framtagna av Socialstyrelsen.

Ett särskilt fokus finns på ett verktyg för att sätta mål, analysera, utvärdera och bedöma den övergripande kvaliteten i hälso- och sjukvård för äldre. På seminariet bidrar verksamhetsföreträdare med erfarenheter och inspiration för att använda ramverket och hur det kan bidra till förbättringsarbete i verksamheten. Verktyget har tagits fram med stöd av EU-kommissionen. 

Seminariet vänder sig till företrädare för kommunledning, MAS/MAR eller kvalitetsutvecklare för den kommunala hälso- och sjukvården.

Film: Kunskapsseminerium om kommunal hälso- och sjukvård (90 minuter)

Syntolkad version av Kunskapsseminarium om kommunal hälso- och sjukvård

Medverkande:

  • Irene Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd, Socialstyrelsen.
  • Matilda Hansson, utredare, Socialstyrelsen.
  • Camilla Bucht, utredare, Socialstyrelsen.
  • Anneli Forsgren, Nära vård socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, Jönköpings län.
  • Hanna Lundstedt, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Strängnäs kommun.
  • Anneli Jäderland, SKR
Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter