Coronavirus och covid-19

Covid-19 kan ge förkylningssymtom, hosta, halsont och feber. Vid covid-19 kan även allvarligare sjukdom uppträda. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar.

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. De sju coronavirus som man vet kan smitta människor ger väldigt varierande symtom, vissa av dessa virus är vanliga och orsakar oftast vanlig förkylning. Varianterna sars, mers och covid-19 kan orsaka betydligt allvarligare luftvägssjukdom.

Symtom vid Covid-19

Covid-19 kan bland annat ge förkylningssymtom, hosta, halsont och feber. Vid covid-19 kan även allvarligare sjukdom uppträda med lunginflammation, andningssvårigheter och påverkan på andra organ. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar. Framförallt hög ålder har identifierats som en avgörande riskfaktor.

Så smittar Covid-19

Smittspridningen av covid-19 sker i första hand via droppar i luften från hostningar och nysningar eller nära kontakt.

Förebyggande åtgärder i vård och omsorg

I vård och omsorg ska fortfarande åtgärder vidtas för att skydda individer med störst risk för allvarliga konsekvenser. Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta skyddar också mot covid-19; hålla avstånd, att tvätta händerna ofta, att undvika att röra vid ansiktet och ögon. Om det är möjligt ska man undvika nära kontakt med sjuka människor. Bär skyddsutrustning i situationer då du inte kan undvika nära kontakt med sjuka personer. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Testning rekommenderas för vissa grupper.

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination skyddar mot allvarlig sjukdom

De vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

Vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Source control

För att minska risken att personal smittar omsorgstagare kan source control rekommenderas som en extra patientsäkerhetsåtgärd i vissa situationer, framför allt vid ökad lokal eller regional samhällsspridning av covid-19 eller utbrott på enheter inom vård och omsorg. I det här sammanhanget innebär source control användning av framför allt munskydd.

Åtgärder mot spridning av covid-19 - rekommendationer till vård, tandvård och omsorg hos Folkhälsomyndigheten

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Information om Covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen, utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Myndigheten arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället. Genom olika åtgärder kan vi fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt.

Information om Covid-19 hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet mot covid-19. Här finns samlad information och till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar. Myndigheten publicerar också information om övriga uppdrag som Socialstyrelsen har kopplat till covid-19, så som riskgrupper och postcovid. Socialstyrelsen rapporterar det aktuella läget inom hälso-och sjukvården löpande.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Senast granskad:

Källor:

Folkhälsomyndighetens webbplats, 2021-04-29

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.