Om att förhindra smitta i äldreomsorgen

Genom att följa de basala hygienrutinerna kan du bidra till att skydda äldre personer från sjukdomar som kan göra att de blir allvarligt sjuka.

Äldre personer riskerar att bli allvarligt sjuka av Covid-19, vinterkräksjuka, influensa och antibiotikaresistenta bakterier. Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda de personer du möter från att bli sjuka.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner är viktigt för att vården och omsorgen ska kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och för att förhindra smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och i vissa fall skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Vårdrelaterad infektion, VRI

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Drygt en tredjedel av alla vårdskador är vårdrelaterade infektioner. Uppskattningsvis kan 50 procent av infektionerna undvikas.

God handhygien kan motverka antibiotikaresistens

God handhygien är också en viktig del i att motverka antibiotikaresistens. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Förebyggande arbete med vårdhygien i vård, omsorg och tandvård, och hygienrutiner i samhället förebygger infektioner och smittspridning vilket in sin tur minskar behovet av antibiotika.

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2021
Folkhälsomyndigheten, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter