Basala hygienrutiner

Delarna i basala hygienrutiner är handhygien, användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Basala hygienrutiner är åtgärder för att förhindra infektioner och smittspridning mellan dig och de personer som får vård och omsorg.

Basala hygienrutiner är viktigt för att vården och omsorgen ska kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och för att förhindra smittspridning. Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda de personer som du möter från att bli sjuka.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien

Det finns regler för basala hygienrutiner som verksamheter inom vården, omsorgen, och tandvården måste följa. Reglerna beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och gäller när du har fysisk kontakt med patienter eller personer som får insatser i form av hemtjänst eller särskilda boendeformer.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för

  • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård
  • personal i hemtjänst och särskilt boende för äldre personer
  • personal i bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, exempelvis bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning
  • personal i bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen om stöd och service, LSS, och i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, det vill säga gruppbostad eller servicebostad.

Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna.

Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Senaste version av SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Webbutbildning: Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg

Webbutbildning som handlar om reglerna för basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder samt vilket ansvar chefer har när det gäller dessa arbetsområden. Den vänder sig till chefer inom hemtjänst i ordinärt boenden enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar, och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Webbutbildning: Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg .
Socialstyrelsens webbplats 2021-04-29

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.