Biverkningar

En betydande del av de akuta sjukhusinläggningarna av äldre personer beror på tillstånd som orsakas av läkemedelsbiverkningar, såsom blodtrycksfall, fall, magblödning, eller förvirringstillstånd.

Biverkningar från läkemedel är orsak till cirka en tiondel av de akuta sjukhusinläggningarna av äldre personer i Sverige. Biverkningar av läkemedel orsakas oftast av läkemedel avsedda för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, urindrivande medel, smärtstillande medel, diabetesmedel och blodförtunnande läkemedel. Dessa läkemedelsbiverkningar är bland annat blodtrycksfall, fall, magblödning, eller förvirringstillstånd.

De flesta läkemedelsbiverkningarna hos äldre personer är dock mindre allvarliga. Vissa upptäcks inte ens. De liknar och misstolkas som sjukdomssymtom eller tecken på åldrande. En del äldre har också svårt att förklara sina besvär.

Det är viktigt att behandlande läkare känner till de mediciner en patient använder och hur de doseras. Patienter ska också berätta om de använder receptfria mediciner och naturläkemedel. Det är också viktigt att läkaren frågar om, och att patienten berättar om, symtom som kan vara tecken på läkemedelsbiverkningar.

Som vårdgivare, vård- och omsorgspersonal, anhörig eller patient är det bra att vara särskilt uppmärksam på symtom som

  • Yrsel, ostadighet, falltendens
  • Dåsighet, trötthet
  • Sömnstörning
  • Oklarhet, Minnesstörningar, förvirring
  • Stelhet - parkinsonliknande besvär
  • Minskad aptit
  • Muntorrhet
  • Magbesvär, magsmärtor, illamående
  • Förstoppning
  • Urinträngningar eller svårigheter att kissa.

Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Telefonnummer: 0771-46 70 10

Läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket

Verktygslåda för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I E-hälsomyndighetens verktygslåda finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Äldre och läkemedel. FASS.
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Socialstyrelsen.