Om läkemedel för äldre personer

Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen för äldre personer. I den åldrande kroppen sker förändringar som kan öka känsligheten för läkemedel. Med stigande ålder blir vi känsliga för bland annat läkemedel med blodtryckssänkande effekter och läkemedel som påverkar nervsystemet.

Många äldre personer har flera sjukdomar och besvär vilket medför att de behöver ta många läkemedel samtidigt. Riskerna för biverkningar och andra läkemedelsproblem ökar i och med detta. Det är därför viktigt att rätt läkemedel används i rätt dos och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet.

Kroppsliga förändringar påverkar läkemedel

Med stigande ålder minskar mängden vatten i kroppen. Läkemedel som är fettlösliga kan därför fördela sig i en större del av kroppen, och därför ligga kvar och verka längre. Exempelvis kan vissa sömnmedel fortsätta att verka och orsaka trötthet under dagen.

Leverns förmåga att bryta ner vissa läkemedel avtar när man blir äldre. Vissa fettlösliga läkemedel kan då få en förlängd verkningstid, och ansamlas i kroppen vilket kan leda till biverkningar.

Njurfunktionen avtar långsamt redan från 30-40 års ålder och kan sjunka till ungefär hälften vid 80 års ålder. Det kan leda till att läkemedel verkar längre, och ansamlas i kroppen och ge biverkningar.

Läkemedelshantering på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om läkemedelshantering. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Läkemedelshantering på Vårdhandboken

Kasserade läkemedel på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om hantering av kasserade läkemedel. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Kasserade läkemedel på Vårdhandboken

Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar, eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Telefonnummer: 0771-46 70 10

Läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket

Verktygslåda för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I E-hälsomyndighetens verktygslåda finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen, 2021.
Läkemedelsboken, Läkemedelsverket, 2019/2019.