Vägledningsmaterial om nationell värdegrund för äldreomsorgen

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och syftar till att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial kan vara ett stöd i arbetet med värdegrundsfrågor.

Värdegrundsfrågor har under lång tid varit centrala i äldreomsorgen. Många verksamheter arbetar redan idag med dessa frågor. Nu finns det också en nationell och lagfäst värdegrund att förhålla sig till. Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial kan vara ett stöd i arbetet med värdegrundsfrågor i socialtjänstlagen.

Vägledning för dig som arbetar med vård och omsorg om äldre

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som är delaktiga i och ansvariga för äldre personers vård och omsorg. Vägledningsmaterialet vänder sig även till övriga personalgrupper inom äldreomsorgen och politiskt ansvariga. Ansvaret för att äldre personer ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande är ett gemensamt ansvar.

Med utgångspunkt i Socialstyrelsens allmänna råd

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial utgår ifrån Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. De allmänna råden ska vägleda verksamheterna och bidra till en enhetlig tillämpning av den nationella värdegrunden.

De allmänna råden om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre innehåller värdeord som redan finns i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och som omfattar hela socialtjänstområdet. Det innebär att vägledningsmaterialet och dess övningar även kan användas inom andra socialtjänstområden. Vägledningsmaterialet kan också användas för att stödja det konkreta arbetet med att följa de lokala värdighetsgarantier kommunen fastställt.

​​Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial hos Socialstyrelsen

De allmänna rådens värdeord

  • självbestämmand
  • trygghet
  • meningsfullhet och sammanhang
  • respekt för privatliv och personlig integritet
  • individanpassning och delaktighet
  • gott bemötande
  • insatser av god kvalitet.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen .

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter