Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Nationell värdegrund för äldreomsorgen. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011 – meddelandeblad(pdf)

Meddelandebladet handlar om införandet av en nationell värdegrund för äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Utgiven av: Socialstyrelsen
Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre – meddelandeblad(pdf)

2011 publiceras (SOFSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Meddelandeblad nr 10/2011 tar bland annat upp vilken personal som omfattas av det allmänna rådet och vissa begrepp i det allmänna rådet beskrivs.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre – meddelandeblad(pdf)

Meddelandebladet presenterar Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3).

Utgiven av: Socialstyrelsen
Äldreomsorgens nationella värdegrund(pdf)

Vägledningen vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Vägledningsmaterialet visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter