Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbaserat stöd för att introducera socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stödet riktar sig till nya socialsekreterare och ger arbetsledarna stöd för planering av introduktionen. Stödet är utformat för att användas i det dagliga arbetet i dialog med kollegor och arbetsledare, och är ett komplement till övrig introduktion som sker på arbetsplatsen.