Program för yrkesintroduktion för socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Ett webbaserat program ger stöd vid yrkesintroduktionen av nyanställda socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, i nära anslutning deras dagliga arbete.

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning. En del av stödet består av ett webbaserat program som riktar sig direkt till den nyanställda. Det består av läshänvisningar, övningar och uppgifter och finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Socialstyrelsens samlade stöd för yrkesintroduktion består i sin helhet av

 • Yrkesintroduktion i den sociala barn- och ungdomsvården, tema på Kunskapsguiden
 • Studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig, på Socialstyrelsens utbildningsportal
 • Yrkesintroduktion – program för nyanställda socialsekreterare med läshänvisningar, på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Individuell introduktion i nära anslutning till det dagliga arbetet

Socialstyrelsens stöd för yrkesintroduktion är tänkt att vara till hjälp för socialtjänstens barn- och ungdomsvård när de introducerar nyanställda i nära anslutning till det dagliga arbetet. Det innebär att den nyanställda tar del av materialet och genomför uppgifter på sin arbetsplats, och i dialog med sina kollegor och den som ansvarar för introduktionen.

Ett komplement till andra introduktionsaktiviteter

Förutsättningarna för organiserade introduktionsprogram ser olika ut i olika kommuner. Socialstyrelsen har tagit fram detta stöd för yrkesintroduktion, som ett komplement till lokala introduktionsinsatser som arbetsplatsintroduktion och kommunala eller regionala introduktionskurser. Stödet kompletterar och förbereder även för den grundutbildning i Barns behov i centrum, BBIC, som kommuner med BBIC-licens erbjuder.

Struktur och program för yrkesintroduktionen

Yrkesintroduktionen för nyanställda socialsekreterares finns på Socialstyrelsens utbildningsportal. Det är indelat i tio avsnitt:

 1. Yrkesrollen
 2. Barnets bästa och rätt till delaktighet
 3. Risker och utsatthet för barn och unga
 4. Aktualisera
 5. Utreda del 1
 6. Utreda del 2
 7. Besluta
 8. Samtal med barn
 9. Öppna insatser – utforma och följa upp
 10. Placeringar – utforma och följa upp

I varje avsnitt finns läshänvisningar och länkar till teman på Kunskapsguiden med faktainformation och olika kunskapsstöd. Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och praktiska uppgifter som den nyanställda genomför enskilt och med stöd av erfarna kollegor eller den som ansvarar för introduktionen. Socialstyrelsen har också tagit fram två korta filmer om Yrkesrollen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Efter varje avsnitt i programmet stämmer den nyanställde av arbetet i ett introduktionssamtal tillsammans med arbetsledaren eller den som ansvarar för introduktionen.

Yrkesintroduktionen inleds och avslutas med ett planerings- respektive uppföljningssamtal.

Arbetsledaren eller den som ansvarar för introduktionen ansvarar för att tillsammans med den nyanställda planera och följa upp programmet och har en studiehandledning som stöd för arbetet.

Yrkesintroduktion för socialsekreterare i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Det webbaserade stödet i sin helhet innehåller också övningar och uppgifter av olika slag till den nya socialsekreteraren, och en studiehandledning till arbetsledare och introduktionsansvariga. Allt detta finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter