Grundläggande kunskaper för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Arbetet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård styrs av lagstiftning, kunskap och erfarenheter. Här finns en sammanställning med information och länkar till viktiga kunskapsområden att fördjupa sig i för den som är ny i yrket.

Socialstyrelsen har identifierat viktiga kunskapsområden för det professionella sociala arbete som bedrivs inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Kärnan av det som är viktigt inom respektive kunskapsområde finns samlat inom olika teman här på Kunskapsguiden. Där finns övergripande information av det som viktigt att känna till och möjlighet till fördjupning genom relevanta kunskapsstöd som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.

Teman på Kunskapsguiden:

 • Yrkesrollen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
 • Barnets bästa och rätt till delaktighet
 • Risker och utsatthet hos barn och unga
 • Handläggning och dokumentation med barnet i centrum
 • Samtal med barn

Dessa kunskapsområden utgör en viktig grund i Socialstyrelsens stöd för yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård som finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Här följer en kort beskrivning av vart och ett av de kunskapsområden som yrkesintroduktionen är uppbyggd kring.

Yrkesrollen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

I temat Yrkesrollen – en översikt får den nyanställda en introduktion till de olika delarna av rollen som socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården. Här hittar du bland annat två filmer om Yrkesrollen.

Temat är indelat i följande delar:

• Yrkesrollen i korthet
• Uppdrag och ansvar
• Förhållningssätt och bemötande
• Samverkan
• Kvalitet i verksamheten

Yrkesrollen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård, tema på Kunskapsguiden

Barnets bästa och rätt till

delaktighet

I temat Barnets bästa och rätt till delaktighet får den nyanställda sätta sig in i de grundläggande rättigheter som uttrycks i barnkonventionen och svensk lagstiftning. Temat förmedlar också kunskaper om bedömning av barnets mognad för delaktighet.

Barnets bästa och rätt till delaktighet, tema på Kunskapsguiden

Risker och utsatthet hos barn och unga

I temat Risker och utsatthet hos barn och unga får den nyanställda grundläggande kunskaper om barns utveckling. Temat ger också en introduktion till teorier om risk- och skyddsfaktorer och situationer där barn riskerar att fara illa.

Temat är indelat i följande delar:

 • En helhetssyn på barnets situation
 • Barns utveckling och faktorer som påverkar
 • Situationer där barn far illa eller riskerar att fara illa

Risker och utsatthet hos barn och unga, tema på Kunskapsguiden

Handläggning och dokumentation med barnet i centrum

Temat handläggning och dokumentation förmedlar kunskaper om vad som gäller för att arbetet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ska vara rättssäkert och ge trygg vård och omsorg till barn, unga och deras familjer. Den lagliga regleringen innefattar utöver formella krav kring dokumentation och liknande även frågor om ett gott bemötande och delaktighet för barn och deras föräldrar.

Temat är indelat i följande delar:

 • Handläggning och dokumentation – en översikt
 • Aktualisera
 • Utreda
 • Besluta
 • Öppna insatser – utforma och följa upp
 • Placeringar – utforma och följa upp

Handläggning och dokumentation med barnet i centrum, tema på Kunskapsguiden

Samtal med barn

I temat Samtal med barn förmedlas grundläggande kunskaper om samtal med barn. Temat behandlar barns olika förmågor till samtal, olika typer av samtal och vad som är viktigt att tänka på i samtal med barn.

Temat är indelat i bland annat följande delar:

 • Barnets olika förmågor och erfarenheter
 • Var snäll – skapa förtroendefull relation
 • Olika typer av samtal
 • Förberedelser inför samtal
 • Inledning av samtal
 • Hantering av samtal; tekniker och metoder

Samtal med barn, tema på Kunskapsguiden

Yrkesintroduktion för socialsekreterare i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Det webbaserade stödet i sin helhet innehåller också övningar och uppgifter av olika slag till den nya socialsekreteraren, och en studiehandledning till arbetsledare och introduktionsansvariga. Allt detta finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter