Studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvariga

En studiehandledning ger stöd för att planera och guida nyanställda socialsekreterare genom Socialstyrelsens program för yrkesintroduktion. Den vänder sig till dig som är arbetsledare eller introduktionsansvarig.

Socialstyrelsen har tagit fram en studiehandledning till den som ansvarar för introduktionen av nyanställda inom den sociala barn och ungdomsvårdens myndighetsutövning. Det kan vara arbetsledaren eller någon annan särskilt utsedd person.

Studiehandledningen är en del i Socialstyrelsens samlade stöd för yrkesintroduktion och finns på Socialstyrelsens utbildningsportal. Stödet består av

 • Yrkesintroduktion i den sociala barn- och ungdomsvården
 • Studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig, på Socialstyrelsens utbildningsportal
 • Yrkesintroduktion – program för nyanställda socialsekreterare med läshänvisningar, på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Struktur och program för yrkesintroduktionen

Ett program för nyanställda socialsekreterares yrkesintroduktion finns på Socialstyrelsens utbildningsportal. Det är indelat i tio avsnitt:

 1. Yrkesrollen
 2. Barnets bästa och rätt till delaktighet
 3. Risker och utsatthet för barn och unga
 4. Aktualisera
 5. Utreda del 1
 6. Utreda del 2
 7. Besluta
 8. Samtal med barn
 9. Öppna insatser – utforma och följa upp
 10. Placeringar – utforma och följa upp

I varje avsnitt finns läshänvisningar och länkar till teman på Kunskapsguiden med faktainformation och olika kunskapsstöd. Till varje avsnitt finns också reflektionsfrågor och praktiska uppgifter som den nyanställda genomför enskilt och med stöd av erfarna kollegor eller dig som ansvarar för introduktionen.

Yrkesintroduktionen inleds och avslutas med ett planerings- respektive uppföljningssamtal mellan den nyanställda och den som ansvarar för introduktionen.

Studiehandledning ger stöd för yrkesintroduktionen

I studiehandledningen för arbetsledare och introduktionsansvariga hittar du den information du behöver för att guida nyanställda socialsekreterare genom Socialstyrelsens program för yrkesintroduktion. Studiehandledningen består av två delar.

Övergripande information om studiehandledningen

I den första delen kan du läsa om

 • syfte och mål med Socialstyrelsens stöd för yrkesintroduktion
 • yrkesintroduktionens olika delar
 • hur materialet kan användas
 • var du hittar materialet
 • din roll som introduktionsansvarig
 • hur du behöver förbereda dig.

Stöd för planering och hur man genomför de olika avsnitten

I den andra delen får du som ansvarar för introduktionen stöd för planering och genomförande av yrkesintroduktionen i sin helhet och för de gemensamma introduktionssamtalen som hålls mellan den introduktionsansvarige och den nyanställda. Varje avsnitt följer samma struktur:

 • Förberedelser för det aktuella avsnittet
 • Genomförandet av det aktuella avsnittet
 • Förberedelser för nästa avsnitt

Till stöd för det första introduktionssamtalet – Planeringssamtalet – finns en mall för individuell introduktionsplanering.

Yrkesintroduktion för socialsekreterare i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Det webbaserade stödet i sin helhet innehåller också övningar och uppgifter av olika slag till den nya socialsekreteraren, och en studiehandledning till arbetsledare och introduktionsansvariga. Allt detta finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter