Basala hygienrutiner

Delarna i basala hygienrutiner är handhygien, användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Basala hygienrutiner är åtgärder för att förhindra infektioner och smittspridning mellan dig och dem du möter i ditt arbete.

Basala hygienrutiner är viktigt för att vården och omsorgen ska kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och för att förhindra smittspridning. Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda de personer du möter från att bli sjuka.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien

Det finns regler för basala hygienrutiner som verksamheter inom vården, omsorgen, och tandvården måste följa. Reglerna beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och gäller när du har fysisk kontakt med patienter eller personer som får insatser i form av hemtjänst eller särskilda  boendeformer.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för

  • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård
  • personal i hemtjänst och särskilt boende för äldre personer
  • personal i bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, exempelvis bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning
  • personal i bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen om stöd och service, LSS, och i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, det vill säga gruppbostad eller servicebostad.

Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna. Även verksamheter som inte omfattas av reglerna för basala hygienrutiner har krav på god kvalitet, där förebyggande av smittspridning är en del.

Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Vårdrelaterade infektioner

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg.

Webbutbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg, Socialstyrelsen
Socialstyrelsen, 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter