Kommunikation och delaktighet

Personer med kognitiva svårigheter behöver ofta extra stöd för att förstå komplexa sammanhang och situationer som att förhindra smitta. Komplettera personernas ordförråd med exempelvis bilder, symboler eller tecken i samtal om risk för smitta.

Personer med kognitiva svårigheter behöver ofta extra stöd för att förstå komplexa sammanhang och situationer som till exempel att förhindra smitta eller att vara akut sjuk. En del personer kan behöva stöd för att veta vad som kommer att hända under dagen och inom närmaste tiden och i vilken ordning saker och ting kommer att ske. Tydliggörande pedagogik är ett sätt att genom visuellt stöd göra vardagen begriplig för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket är en förutsättning för delaktighet. Det är viktigt att komplettera personernas ordförråd, till exempel med bilder, symboler eller tecken i samtal om risk för smitta.

Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK, kan användas tillsammans med tal när personalen kommunicerar med personer som har kommunikationssvårigheter. AKK är till exempel foton, tecken som stöd, konkreta föremål eller talande hjälpmedel. Exempelvis kan de som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS komma i kontakt med personal de inte brukar träffa. Det kan till exempel vara vikarier i boendet eller hälso- och sjukvårdspersonal. Personal som känner till den enskildes kommunikationssätt kan då behöva hjälpa till att tolka i dessa nya situationer.

Involvera brukarna i smittskyddsarbetet

Alla har ett personligt ansvar för att hindra smittspridning. Men personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan ha svårt att förstå hur de bör agera. Därför kan personal behöva stödja dem i att följa rekommendationer och hygienrutiner.

Brukarna kan behöva informeras om smittrisker. För att minska smittspridning är det exempelvis viktigt att visa dem hur de ska tvätta händerna, nysa i armvecket och hur de kan hälsa utan att kramas eller ta i hand. Se på filmer tillsammans om covid-19 och om risker för smittspridning. Personalen kan även illustrera och visa hur långt avstånd personer bör ha mellan varandra genom att mäta ut och markera upp avstånd i till exempel kök, gemensamhetsutrymmen eller på andra platser som till exempel utomhus. Personalen kan också ge kognitivt stöd till brukarna, som exempelvis skyltar som visar på alternativa vägar som personen kan gå om det finns smitta i boendet eller på daglig verksamhet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter