Om att förhindra smitta i funktionshinderomsorgen

Genom att följa de basala hygienrutinerna kan du bidra till att skydda personer du möter i arbetet från sjukdomar som kan göra att de blir allvarligt sjuka.

Personer med funktionsnedsättning riskerar att bli allvarligt sjuka av Covid-19, vinterkräksjuka och influensa.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner är viktigt för att vården och omsorgen ska kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och för att förhindra smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och i vissa fall skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda personer i vården och omsorgen från att bli sjuka.

Även verksamheter som inte omfattas av reglerna för basala hygienrutiner har krav på god kvalitet, där förebyggande av smittspridning är en del.

God handhygien kan motverka antibiotikaresistens

God handhygien är också en viktig del i att motverka antibiotikaresistens. Förebyggande arbete med vårdhygien i vård, omsorg och tandvård, och hygienrutiner i samhället förebygger infektioner och smittspridning vilket in sin tur minskar behovet av antibiotika.

Kommunikation och delaktighet

Personer med kognitiva svårigheter behöver ofta extra stöd för att förstå komplexa sammanhang och situationer som att förhindra smitta eller att vara akut sjuk. Det är viktigt att komplettera personernas ordförråd, till exempel med bilder, symboler, tecken eller annat, så att det går att samtala om risk för smitta. För att minska smittspridning är det också viktigt att exempelvis visa hur man ska tvätta händerna, nysa i armvecket och hur man kan hälsa utan att kramas eller ta i hand.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen , 2022
Folkhälsomyndigheten, 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter