Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Hörselnedsättning och dövhet. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Behöver ditt barn stöd från samhället?(pdf)

Broschyren som riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. I broschyren finns information om vilket stöd föräldrarna och barnen kan få från samhället och vem de kan vända sig till.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning(pdf)

I Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser presenteras en kartläggning från 2012 av landstingens rehabilitering till personer med syn- eller hörselnedsättning.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter