Hörselnedsättning och dövhet

Vad det innebär att ha nedsatt hörsel eller att vara döv varierar från person till person och från situation till situation. Det beror bland annat på typ och grad av hörselskada men också när i livet personen fick hörselskadan och hur den har utvecklats över tid. Tillvaron för en person med hörselnedsättning eller dövhet påverkas av faktorer som den egna livssituationen, omgivningens inställning, tillgång till hjälpmedel och språkliga förutsättningar.