Filmer om insatsen kontaktperson

Fyra filmer från Myndigheten för delaktighet beskriver hur det är att ha en kontaktperson, att vara en kontaktperson, syfte och mål med insatsen och kontaktpersonens roll och ansvar.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram filmer om insatsen kontaktperson. En film handlar om att ha en kontaktperson och att vara kontaktperson. En film handlar om grunden för själva insatsen, syftet och målet med insatsen. En film handlar om kontaktpersonens roll och ansvar. Det finns också en kortare film som syftar till att väcka intresse för insatsen. 

Kontaktperson enligt LSS – Hur är det att ha en kontaktperson?

Denna film handlar om att ha en kontaktperson och att vara en kontaktperson. Filmen riktar sig i första hand till personer som vill bli kontaktperson eller personer som ska få insatsen. Men den kan också vara av intresse för biståndshandläggare och kontaktsekreterare och chefer.

Kontaktperson enligt LSS – Vad är syftet med insatsen?

Denna film handlar om grunden för själva insatsen Kontaktperson och beskriver syftet och målet med insatsen. Den visar insatsen i relation till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Filmen riktar sig främst till chefer och handläggare inom socialtjänsten, men kan också bidra med kunskap till personer som är intresserade av att bli kontaktperson eller personer som funderar på att ansöka om insatsen.

Kontaktperson enligt LSS – Vad har en kontaktperson för roll och ansvar?

Denna film handlar om roller och ansvar i uppdraget som kontaktperson. Den tar upp viktiga delar som rapporteringsskyldighet sekretess och avgränsning i uppdraget och insatsen. Filmen kan användas av biståndshandläggare, socialsekreterare eller kontaktsekreterare i mötet med blivande kontaktpersoner. Filmen kan också vara ett underlag för samtal med personer som har insatsen kontaktperson för att öka förståelsen för vilken roll och ansvar dennes kontaktperson har, och på så sätt skapa rimliga förväntningar hos alla.

Vad betyder insatsen kontaktperson för de inblandade?

Denna film är kortare och syftar till att ge en inblick i, och ge en känsla för, hur två personer som har kontaktperson och deras kontaktpersoner upplever sin relation, hur den påverkar dem positivt men också att den är ömsesidig.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet, MFD Senast granskad:

Källor:

Myndigheten för delatighet, MFD 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.